Y coed i gyd, Peris a Padarn
Bouldering
Football Anybody!
I fyny'r pass a ni / Up the pass we go
  Follow Glyn on Facebook

Recent / In Progress
Still Life Paintings
Press / Publications
Early Works

Datganiad Arlunydd

Mae fy nghelf yn cael ei adlewyrchu gan y lle fy ganwyd, yn dal teimlad, hanes ac awyrgylch y tirlun yma yng Ngogledd Cymru. Rwy’n mynegi fy hun ac yn ymateb i’r elfennau yn defnyddio iaith fy hun, yn rhwygo realaeth i ddarnau ac yn gweld y byd yn ffres drwy’n llygad i.


Rwy’n mwynhau’r sialens o lunio a phaentio tirlun Gogledd Cymru yn ogystal a chynhyrchu gwaith bywyd llonydd a haniaethol. Byddaf yn defnyddio lliwiau cryf, yn canolbwyntio ar don a siap, yn creu cyfansoddiadau diddorol.


Rwy’n credu mewn cynhyrchu gwaith gwreiddiol ac nid yn unig dilyn trends eraill ond yn dathlu trend ei hunain yma yng Nghymru.

 

Artist Statement

My art is influenced by the place I was born and brought up in, capturing the feeling, sense of history and atmosphere of the North Wales land. I am expressing myself and reacting to the elements using my own individual language, tearing reality apart and seeing the world afresh through my eyes.


I enjoy the challenge of drawing and painting the North Wales land as well as producing some still-life and abstract work. I use strong colours, concentrating on tone and shape, creating interesting compositions.

 

I believe in creating original pieces and not simply following other trends but celebrating our own here in Wales.

Addysg


GCSE / Lefel A, Celf/Dylunio
Ysgol Brynrefail 1991-1998

Cwrs Sylfaen, Celf/Dylunio
Coleg Menai Bangor – 1998-1999

Ba Anrhydedd Peintio Celf Gain
Prifysgol Caerloyw – 1999-2002

Statws Athro Cymwys - Celf A Dylunio Uwchradd - Prifysgol Cymru Bangor - 2006-2007

2009 Syllfaen Cymunedol - Hwyluso Datblygiad Cymunedol Gyda Phobl Ifanc

2009 - Sylfaen Cymunedol - Gweithio Gyda Phobl Ifanc Yn Y Gymuned

Ion 2010 - Artistiaid Mewn Ysgolion - Cwrs Cynllunio A Chyflwyno Gweithdai / Asiantaeth Celfyddydau Ysgolion Gwynedd A Mon

2010 Mawrth-Mehefin, Celfyddydau mewn Iechyd gyda Pauline Down, Coleg Harlech

Education


GCSE /A Level Art/Design
Ysgol Brynrefail 1991-1998

Foundation Studies Art/Design
Coleg Menai Bangor – 1998-1999

BA Honours Fine Art Painting
University Of Gloucester – 1999-2002

Qualified Teacher Status - Secondary Art And Design, Bangor University - 2006/2007

2009 – OCN Wales – Facilitating Community Development Work With Young People.

2009 – Ocn Wales– Working With Young People In The Community.

Jan 2010 – Artists In Schools – Devising And Delivering Workshops Course / Gwynedd And Anglesey Arts Agency For Schools

2010 March-June Arts in Health with Pauline Down, Coleg Harlech

© Glyn Price 2007 e-mail Glyn Price
website by Mercwri. Updated October, 2010